Kerk in Mechelen

Vieringen van de Goede Week in de Mechelse kerken

Pasen

 

 

Datum  Uur Kerk Viering
       

Zaterdag
13 april 2019
Vooravond Palmzondag

16.00uuur   Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist Eucharistieviering met palmwijding
  17.00 uur Jezuïetenkerk Leliëndaal Eucharistieviering met palmwijding
  17.30 uur Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand Walem Eucharistieviering met palmwijding
  17.30 uur Sint-Martinus Hombeek Eucharistieviering met palmwijding
  17.30 uur Sint-Niklaas Leest Gebedsviering met palmwijding

Zondag
14 april 2019
Palmzondag

08.00 uur Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk Eucharistieviering met palmzegening
  09.15 uur Heilig Kruis Eucharistieviering met palmwijding
  09.30 uur Pius X Gebedsviering met palmwijding
  09.30 uur Sint-Amandus Heffen Eucharistieviering met palmwijding
  09.30 uur Sint-Jakob Gebedsviering met palmwijding
  09.30 uur Sint-Jan Berchmans Eucharistieviering met palmwijding
  10.00 uur Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle Gebedsviering met palmwijding
  10.30 uur Sint-Rombout Eucharistieviering, voorafgegaan om 10.00 uur door palmwijding in de kerk van Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist en processie naar de kathedraal
  11.00 uur Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk Eucharistieviering met palmprocessie en palmzegening
  11.00 uur Sint-Jozef Coloma Eucharistieviering met palmwijding
  11.00 uur Sint-Lambertus Muizen Eucharistieviering met palmwijding
  11.30 uur Jezuïetenkerk Leliëndaal Eucharistieviering met palmwijding
Maandag
15 april 2019
19.30 uur Sint-Rombout Chrismaviering
Wijding heilige oliën
Woensdag
17 april 2019
19.30 uur Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk Boeteviering
Donderdag
18 april 2019
WitteeDonderdag
19.30 uur Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle Witte Donderdagviering
  20.00 uur Sint-Jozef Coloma Witte Donderdagviering
  20.00 uur Sint-Rombout Witte Donderdagviering
Herdenking Laatste Avondmaal -
Voetwassing - Aanbidding
Biechtgelegenheid na de viering

Vrijdag
19 april 2019

Goede Vrijdag

15.00 uur Jezuïetenkerk Leliëndaal Kruisweg met biechtgelegenheid ervoor of erna
  15.00 uur Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk Kruisweg
  15.00 uur Sint-Amandus Heffen Kruisweg 
  15.00 uur Sint-Jan Berchmans Kruisweg
  15.00 uur Sint-Lambertus Muizen Kruisweg
  15.00 uur Sint-Libertus Kruisweg
  15.00 uur Sint-Martinus Hombeek Kruisweg
  15.00 uur Sint-Rombout Kruisweg
  19.00 uur Heilig Kruis Goede Vrijdagviering met kruishulde
  19.00 uur Sint-Lambertus Muizen Goede Vrijdagviering
  19.30 uur Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle Goede Vrijdagviering met kruishulde
  20.00 uur Diocesaan Pastoraal Centrum
(Merodestraat 18)
Taizéviering met kruisverering
  20.00 uur Sint-Jozef Coloma Goede Vrijdagviering met kruishulde
  20.00 uur Sint-Rombout Goede Vrijdagviering met kruishulde
Zaterdag
20 april 2019
Stille Zaterdag
17.30 uur Sint-Martinus Hombeek Paasevocatie
  20.00 uur Sint-Rombout Paaswake
  20.30 uur Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle Paaswake
  21.00 uur Sint-Jan Berchmans Paaswake
  21.00 uur Sint-Jozef Coloma Paaswake
Zondag
21 april 2019
Pasen
08.00 uur Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk Eucharistieviering met vernieuwing doopbeloften
  09.15 uur Heilig Kruis Eucharistieviering
  09.30 uur Pius X Eucharistieviering
  09.30 uur Sint-Amandus Heffen Eucharistieviering
  09.30 uur Sint-Jakob Eucharistieviering
  09.30 uur Sint-Jan Berchmans Eucharistieviering
  09.30 uur Sint-Martinus Hombeek Eucharistieviering
  10.00 uur Onze-Lieve Vrouw over de Dijle Eucharistieviering met kindernevendienst
  10.30 uur Sint-Rombout Eucharistieviering
  11.00 uur Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk Eucharistieviering met vernieuwing doopbeloften
  11.00 uur Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand Walem Eucharistieviering met kindernevendienst
  11.00 uur Sint-Jozef Battel Eucharistieviering
  11.00 uur Sint-Jozef Coloma Eucharistieviering
  11.00 uur Sint-Lambertus Muizen Eucharistieviering
  11.00 uur Sint-Niklaas Leest Eucharistieviering met eerstecommunicanten
  11.30 uur Jezuïetenkerk Leliëndaal Eucharistieviering
Maandag
22 april 2019
Paasmaandag
08.30 uur Sint-Rombout Eucharistieviering
  10.00 uur Sint-Niklaas Leest Eucharistieviering
Aansluitend begankenis H. Cornelius
  12.05 uur Jezuïetenkerk Leliëndaal Eucharistieviering
  16.00 uur Sint-Rombout Feestelijke eucharistieviering met
Kardinaal De Kesel en de Vlaamse bisschoppen (Samen Geroepen)