Kerk in Mechelen

Jongerenportaal

 

Magis-weekends

Magis, dat zich richt tot jongeren en jongvolwassenen van 17-35 jaar uit Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, organiseert twee weekends waarbij steeds een uitdagende activiteit centraal staat. Dit jaar ligt de focus enerzijds op sociaal werk en anderzijds op ecologie.

Deze weekends vinden plaats op :

- 13-15 oktober 2017 in Amsterdam-Heiloo

- 23-25 maart 2018 in Leuven-Heverlee.

Meer info en inschrijving via: http://www.magislowcountries.org/nieuw-magis-weekends-in-2017-2018.html

 

 

Daarnaast zijn er binnen de Mechelse parochies heel wat initiatieven die zich specifiek richten tot jongeren.

 

 

Jongerengebedsgroep San DamianoSanDamiano5

Om de 2 weken komt er een gebedsgroep samen voor jongeren vanaf 15 jaar.

Deze gebedsmomenten vinden telkens plaats op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur in de kapel van Gemeenschap Elia, ingang Standonckstraat (huis met gele gevel), te Mechelen.

Data van samenkomst:

21 november, 5 december, 19 december 2017

 

Ontmoetingsavonden voor studenten en jong-volwassenen

Deze avonden beginnen om 19.00 uur met een bezinningsmoment, dan ontmoeten de deelnemers elkaar bij de maaltijd.

Aansluitend is er een ontmoeting gepland met iemand die getuigt over zijn/haar engagement. Dit laatste kan van zeer uiteenlopende aard zijn, vb. Samana, ondersteuning gevangenen, vluchtelingen, Arkgemeenschap.

Deze ontmoetingsavonden vinden plaats bij de zustergemeenschap Elia, Frederik De Merodestraat 18.

Data van samenkomst:

Woensdag 11 oktober, 8 november, 13 december 2017, 21 februari, 14 maart, 18 april 2018

 

Taizévieringen

taize

De Taiz√©vieringen vinden plaats in de kapel van het Pastoraal Centrum, Frederik De Merodestraat 18.  Vanaf 19.30 uur worden de liederen ingezongen.  De viering zelf begint om 20.00 uur.

Data van de vieringen:

Zaterdag 7 oktober, zaterdag 9 december 2017, zaterdag 3 februari, vrijdag 30 maart, zaterdag 19 mei 2018