Kerk in Mechelen

Jongerenportaal

  

Ontmoetingsavonden voor studenten en jong-volwassenen

Deze avonden beginnen om 19.00 uur met een bezinningsmoment, dan ontmoeten de deelnemers elkaar bij de maaltijd.

Aansluitend is er een ontmoeting gepland met iemand die getuigt over zijn/haar engagement. Dit laatste kan van zeer uiteenlopende aard zijn, vb. Samana, ondersteuning gevangenen, vluchtelingen, Arkgemeenschap.

Deze ontmoetingsavonden vinden plaats bij de zustergemeenschap Elia, Frederik De Merodestraat 18.

Data van samenkomst:

Woensdag 20 februari, 13 maart, 24 april 2019

 

Taizévieringen

taize

De Taiz√©vieringen vinden plaats in de kapel van het Pastoraal Centrum, Frederik De Merodestraat 18.  Vanaf 19.30 uur worden de liederen ingezongen.  De viering zelf begint om 20.00 uur.

Data van de vieringen:

Zaterdag 13 oktober, zaterdag 8 december 2018
Zaterdag 2 februari, vrijdag 19 april (Goede Vrijdag), zaterdag 8 juni (Pinksterwake) 2019