Kerk in Mechelen

Ziekenzalving

Om een ziekenzalving door een priester aan te vragen, kan u zich wenden tot het Pastoraal Contact : tel. 015/27 19 90.