Kerk in Mechelen

huwelijkKerkelijk huwelijk

Voor christenen heeft het huwelijk alles te maken met God die Liefde is. God heeft de mensen uit liefde geschapen en roept hen tot liefde. Het huwelijk, als sacrament, is daarvan het teken. Het verbindt man en vrouw met Christus en zijn Kerk. Daardoor wordt hun liefde verrijkt met de kracht van Jezus zelf.

 

Veel voorkomende algemene vragen over het kerkelijk huwelijk worden beantwoord onder Vragen over huwelijk.

Antwoorden op meer praktische vragen over het huwelijk in de Mechelse kerken en de voorbereiding erop vindt u wellicht onder Infobrochure huwelijk 

Voor de aanvraag van een huwelijksviering, ga naar: Inschrijving Huwelijk.

De verantwoordelijken in de 3 Mechelse parochies zijn: