Kerk in Mechelen

 

1. Op welke leeftijd gebeurt de eerste communie in de parochies van Mechelen?

In Mechelen worden de kinderen voorbereid op de eerste communie wanneer zij zich in het tweede leerjaar van de lagere school bevinden.

2. Hoe schrijf ik mijn kind in voor de eerste communie in de Mechelse parochies?

In alle lagere scholen van Mechelen worden elk jaar vóór de paasvakantie inschrijvingsbrieven bezorgd. Dat gebeurt bij de kinderen die op dat moment nog in het eerste leerjaar zitten. De ingevulde inschrijvingsstroken worden terugbezorgd aan de leerkracht in de klas. Via hen gaan ze naar het Pastoraal Contact: het secretariaat verwerkt de inschrijvingen en bezorgt ze aan alle plaatselijke geloofsgemeenschappen van Mechelen.

3. Waar kan mijn kind catechese volgen ter voorbereiding van de eerste communie?

Op de inschrijvingsbrief kunnen de ouders invullen in welke geloofsgemeenschap van Mechelen zij hun kind catechese willen laten volgen. Meestal is het aanbevolen dat een kind wordt ingeschreven in de geloofsgemeenschap waar de ouders wonen. Daar immers komt de plaatselijke kerkgemeenschap samen om te bidden en eucharistie te vieren. Daar woont en leeft de plaatselijke gemeenschap van gelovige christenen. Een overzicht van alle geloofsgemeenschappen van Mechelen vindt u in het drop-down-menu van het inschrijvingsformulier.

In de meeste geloofsgemeenschappen van de stad is de catechese niet verbonden met de scholen. In sommige landelijke gemeenschappen echter wordt de catechese wel gegeven in de plaatselijke lagere school. De kinderen die hieraan deelnemen zullen dan ook de eerste communie doen in de geloofsgemeenschap waar de school zich bevindt.

4. Op welke dagen en uren wordt de catechese gegeven en hoe verneem ik andere praktische informatie?

In september of oktober starten de parochies de voorbereiding voor de eerste communie. De kinderen zitten dan reeds in het tweede leerjaar. In die maanden worden de ouders uitgenodigd op een ouderavond in de geloofsgemeenschap waarvoor men zich heeft ingeschreven. Daar is ook gelegenheid om vragen te stellen en praktische regelingen te treffen. Het is bij die gelegenheid dat de catechisten de data en uren waarop zij catechese kunnen geven, aanbieden. Indien de aangeboden data en uren niet passen bij andere engagementen van de kinderen, dan kan gezocht worden om het kind in te schrijven in een andere geloofsgemeenschap.

5. Wat als ons kind zijn eerste communie wil ontvangen en nog niet is gedoopt?

Ouders kunnen hun kind inschrijven voor de eerste communie ook als het nog niet is gedoopt. Het is wel belangrijk dat duidelijk aan te geven op de inschrijvingsfiche. Het doopsel wordt voor deze kinderen georganiseerd in de loop van het jaar en heeft plaats nog voor de dag van de eerste communie. De kinderen krijgen hiervoor een eigen voorbereiding.