Kerk in Mechelen

 

1. Wat beloven we ons als we ons kind laten dopen?

Als je je kindje laat dopen, doe je dat niet zomaar. Je wil je kind de kans geven om een gelovig mens te worden. Wie zijn kind laat dopen, verbindt zich ertoe om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het kind over God te vertellen, door samen te bidden, door het kind in contact te brengen met de parochie, regelmatig een viering bij te wonen, enzovoort.

 

2. En wat als we zelf niet zo zeker zijn van ons geloof?

De Kerk is blij met iedere vraag om een kindje te laten dopen. Ook in de kerkgemeenschap zijn wij zoekende mensen.

 

3. En als één van ons de doop niet wenst voor ons kind?

Een moeilijke vraag ! Als je christelijk bent gehuwd, heb je beloofd je kind christelijk op te voeden. Daar hoort het doopsel bij. Het is goed hier met elkaar over te praten. Hoe dan ook volstaat voor de doop de vraag van één van de ouders, op voorwaarde dat de andere ouder zich er niet tegen verzet.

 

4. Kan ons kind worden gedoopt als wij niet zijn getrouwd?

Jazeker, maar ook hier geldt de voorwaarde dat je je tot taak stelt om je kind alle mogelijkheden tot geloofsopvoeding te bieden. Het is ook een gelegenheid om te overwegen of je zelf niet kerkelijk kunt huwen.

 

5. Kunnen grootouders hun kleinkind laten dopen?

Onder normale omstandigheden niet. De ouders zijn de enige verantwoordelijken voor de aanvraag van het doopsel. Grootouders kunnen natuurlijk over God en Jezus met de kinderen praten en met hen bidden. Maar hoe graag ze soms ook zouden willen dat hun kleinkind wordt gedoopt, ze mogen dat niet in de plaats van de ouders doen, tenzij ze voogd zijn.

 

6. Op welke leeftijd wordt een kind gedoopt?

De Kerk nodigt de ouders uit om het kind te laten dopen gedurende het eerste levensjaar. Het is meteen ook de gelegenheid om God te danken voor het nieuwe leven.

 

7. Kunnen wij ons kind later niet beter zelf laten kiezen voor geloof en doopsel?

Dat beslis je uiteindelijk zelf. Alleen dit. Hebben jullie eerst aan je kind gevraagd of het wel geboren wilde worden in deze tijd, uit deze ouders, in dit land… Of wat er in zijn flesje moest? We nemen veel beslissingen in de plaats van ons kind. Niet omdat we zijn vrijheid niet respecteren, wel om het kind te helpen groeien en groot worden. Je neemt die beslissingen voor het welzijn van je kind. Een kindje laten dopen is van dezelfde orde: je wil het graag zien opgroeien in geloof als heilzame levensweg.

 

8. Wat als ons kind zijn eerste communie wil doen en nog niet is gedoopt?

Als je kind acht jaar is en wil deelnemen aan de eerste communie, moet het eerst gedoopt worden. Op die leeftijd krijgen kinderen in de 3 Mechelse parochies een eigen voorbereiding.  En zij worden samen gedoopt tijdens een eucharistieviering in het voorjaar. Het is voor de ouders ook een kans om het eigen geloof of ongeloof te bevragen en met je kind het geloof te (her)ontdekken.

 

9.  Meter- en/of peterschap

De meter en de peter zijn meer dan slechts getuigen van de doop. Ze vertegenwoordigen de kerkgemeenschap. Ze zullen ook aanwezig zijn bij de grote stappen die het kind in zijn geloof zal zetten: eerste communie, vormsel, enzovoort.
Minstens één van de peters/meters moet zelf ook gedoopt zijn. Strikt genomen heb je trouwens maar één meter of peter nodig, maar die moet dan wel inderdaad gedoopt zijn.

De minimumleeftijd om peter of meter te zijn, is zestien jaar.

 

10. Wordt ons kind samen met andere kinderen gedoopt?

Ja. De doopsels in de 3 Mechelse parochies gebeuren tijdens een gemeenschappelijke viering. Het schema met de tijdstippen en de plaatsen vind je hier.

 

11. Moet het doopsel in onze eigen parochie/geloofsgemeenschap plaatsvinden?

Wat de 3 Mechelse parochies betreft, is er vrije keuze tussen de plaatsen en de tijden aangegeven in het schema.

 

12. Kunnen we aan een bevriende priester of andere bedienaar vragen ons kind te dopen?

Ja, dat kan. Je moet dat wel overleggen met het Pastoraal Contact.

 

13. Mogen we ons kind thuis laten dopen?

Neen. Een kind wordt in de kerk gedoopt, omdat zo duidelijk wordt dat het opgenomen wordt in de christelijke gemeenschap. In uitzonderlijke gevallen is een huisdoop mogelijk, bv. bij ziekte.

 

14. Praktisch: Hoe er aan beginnen?

Bekijk het schema om na te gaan in welke kerk en op welke datum het doopsel voor u kan doorgaan. Neem dan contact met het Pastoraal Contact. Om het doopsel goed en passend te kunnen voorbereiden, dient een doopsel 2 maanden op voorhand te worden aangevraagd.