Kerk in Mechelen

Biechtbiecht

De biecht is het sacrament van de verzoening. In een biechtgesprek kan een gelovige uitspreken wat er leeft in hem of haar aan kwaad. De priester spreekt dan in de naam van God vergiffenis uit. Hij zegt dat God ons het kwade niet aanrekent; dat Hij telkens opnieuw wil beginnen, dat we een nieuwe kans krijgen. In het gewone dagelijkse leven kan vergiffenis krijgen van medemensen al zo’n weldaad zijn. Hoeveel te meer als we in geloof mogen voelen dat God ons het kwaad vergeeft. Het kan een rijk moment van genade zijn in ons leven. Het geeft veel troost en vooral nieuwe levenskracht.

 

Waar kan men biechten ?

In de Jezuïetenkerk (Leliëndaal - Bruul):

elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur