Kerk in Mechelen

1. Wat betekent het vormsel voor uw kind en voor u?

Ieder jaar mogen wij ervaren hoe bijzonder het is voor een jongen/meisje van een jaar of twaalf om het vormsel te vieren. Na het doopsel en de deelname aan de eucharistie is het vormsel het sacrament dat als het ware de “kers op de taart” is. De kinderen kunnen ontdekken wat het voor een christen betekent om in het voetspoor van Jezus Christus te gaan. Christenen worden tot inzet geroepen. In het vormsel ontvangen zij het “zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. Het maakt hen tot “gezalfden”, letterlijk: christenen. 

Catechese wordt niet gegeven in de school. Het gaat over een opname in de kerkgemeenschap, niet alleen voor de vormeling maar ook voor de ouders en het hele gezin. Wees dus niet verbaasd als u zelf wordt meegenomen in het verhaal van het evangelie, samen met uw kind.

Ouders van kinderen die buiten Mechelen wonen, worden dan ook verzocht contact op te nemen met de parochieverantwoordelijken ter plaatse. 

  

2. Op welke leeftijd gebeurt het vormsel in de parochies van Mechelen?

In de geloofsgemeenschap van Sint-Jozef Coloma bereiden de kinderen zich voor op het vormsel via de zogenaamde “Lange Weg”. Deze kinderen beginnen de catechese in het 6de leerjaar en worden jaarlijks begeleid tot zij het vormsel ontvangen op de leeftijd van 17 jaar. Ook kinderen uit andere geloofsgemeenschappen van Mechelen zijn hier welkom.

In alle andere geloofsgemeenschappen van Mechelen gebeurt de voorbereiding op het vormsel wanneer de kinderen zich bevinden in het 6de leerjaar van de lagere school. In de catechese nemen zij een jaar de tijd om te groeien in geloven. Het vormsel is altijd een feestelijke viering tussen Pasen en Pinksteren, dus in de maanden april of mei. Bij die gelegenheid komt de bisschop of de hulpbisschop of een door hen gezonden vormheer om het sacrament van het vormsel toe te dienen. 

 

3. Wanneer heeft dan het vormsel plaats?

De data van deze vieringen in het komende jaar vindt u hier

 

4. Hoe schrijf ik mijn kind in voor het vormsel in Mechelen?

Ieder jaar bezorgen wij in alle klassen van het 5de leerjaar in alle scholen van de stad Mechelen brieven om een eerste contact mogelijk te maken.

Weet dat uw zoon of dochter hartelijk welkom is om aan te sluiten bij de catechese die in de verschillende geloofsgemeenschappen wordt georganiseerd.

  

5. Waar kan mijn kind catechese volgen ter voorbereiding van het vormsel?

De geloofsgemeenschap waar de ouders wonen, heeft altijd de voorkeur: dit is immers de natuurlijke leefomgeving van het hele gezin; hier bevindt zich de plaatselijke kerkgemeenschap die solidair is in lief en leed.

Het is mogelijk een keuze te maken voor een andere geloofsgemeenschap. Bij deze keuze maken wij wel een klein voorbehoud: bij een grote toevloed van kinderen naar een bepaalde gemeenschap zal het ook noodzakelijk zijn om voldoende catechisten te vinden die zich voor een volledig jaar engageren. De catechese wordt gegeven door vrijwillige christengelovigen van de verschillende geloofsgemeenschappen. Zij doen dit gratis zonder enig eigenbelang, tenzij dan de vreugde van de christelijke getuigenis en de ondersteuning van de opgroeiende kinderen.

Wij willen met soepelheid de vragen van alle ouders beluisteren. Maar wij vragen ook dezelfde soepelheid als het nodig blijkt te zijn om kinderen in andere groepen en geloofsgemeenschappen in te delen. Ouders die zich zelf engageren om een jaar catechese te geven, hebben de vrijheid om hun geloofsgemeenschap te kiezen.

 

6. Op welke dagen en uren wordt de catechese gegeven en hoe verneem ik andere praktische informatie?

De catechisten geven catechese op vrijwillige basis. Zij doen dat tijdens de momenten dat zij zichzelf hiervoor kunnen vrijmaken. Daardoor verandert het schema van de catecheselessen ook meestal van jaar tot jaar. Bij de aanvang van het catechesejaar worden de ouders uitgenodigd op een ouderavond. Daar ontmoeten zij voor het eerst de catechisten en de verantwoordelijke priester. Het is op die ouderavond dat ook meestal voor het eerst de data en uren van de plaatselijke catechese worden bekend gemaakt. Mochten deze data niet goed passen, dan is het nog altijd mogelijk over te stappen naar een andere geloofsgemeenschap waar de data en uren wel zouden passen.

Tijdens de loop van het catechesejaar houden de catechisten contact met de ouders. Dit is belangrijk om praktische redenen, maar ook om de bewustwording te versterken dat de ouders volwaardige partners zijn in de geloofsopvoeding van hun kinderen. Daarom is het ook goed dat ouders het initiatief nemen om deel te nemen aan vormingsactiviteiten van de Mechelse kerkgemeenschap die bekend worden gemaakt via het parochieblad Kerk & Leven en via deze website. Wie zich wenst te abonneren op het parochieblad, kan dit aanvragen op het Pastoraal Contact: tel. 015/27.19.90 - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.