Kerk in Mechelen

Jongerenportaal

Magis

Magis is een internationale samenkomst van jongvolwassenen (tussen 18 en 35 jaar) die God trachten te vinden in hun dagelijks leven en trachten te leven in harmonie met Hem en Zijn wensen voor hen en de wereld. Het doel van het programma is de deelnemers te leren hoe ze God in kleine dingen kunnen ervaren volgens de spirituele wijsheid en traditie van St.-Ignatius van Loyola.

Magis Central Europe 2017 heeft plaats van 14 tot 23 juli 2017. Het is in de eerste plaats gericht op jongeren uit Centraal en Oost-Europa, maar deelnemers uit heel Europa en zelfs heel de wereld zijn meer dan welkom! De voertaal is het Engels.

De samenkomst bestaat uit twee delen: Ignatiaanse experimenten (van 14 tot 20 juli) op verscheidene plaatsen in de Tsjechische Republiek, Oostenrijk, Hongarije, Kosovo, Polen, Slovakije en Slovenië en een gezamenlijke slotmeeting in Praag (van 20 tot 23 juli).

Meer info is te vinden op https://www.magis2017.org/

 

 

Naast dit internationaal initiatief zijn er binnen de Mechelse parochies heel wat initiatieven die zich specifiek richten tot jongeren.

 

 

Jongerengebedsgroep San DamianoSanDamiano5

Om de 2 weken komt er, onder begeleiding van iemand van de Tibériade-gemeenschap, een gebedsgroep samen voor jongeren vanaf 15 jaar.

Deze gebedsmomenten vinden telkens plaats op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur in de kapel van de Jezuïeten, Bruul 56, te Mechelen.

Data van samenkomst:

21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni, 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 22 augustus, 5 september, 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 26 december 2017

 

Ontmoetingsavonden voor studenten en jong-volwassenen

Deze avonden beginnen om 19.00 uur met een bezinningsmoment, dan ontmoeten de deelnemers elkaar bij de maaltijd.

Aansluitend is er een ontmoeting gepland met iemand die getuigt over zijn/haar engagement. Dit laatste kan van zeer uiteenlopende aard zijn, vb. Samana, ondersteuning gevangenen, vluchtelingen, Arkgemeenschap.

Deze ontmoetingsavonden gaan door bij de zustergemeenschap Elia, Frederik De Merodestraat 18.

Data van samenkomst:

Woensdag 8 maart, 5 april en 10 mei 2017

 

Taizévieringen

taize

De Taizévieringen gaan door in de kapel van het Pastoraal Centrum, Frederik De Merodestraat 18.  Vanaf 19.30 uur worden de liederen ingezongen.  De viering zelf begint om 20.00 uur.

Data van de vieringen:

Zaterdag 18 februari, Goede Vrijdag 14 april, Pinksterwake zaterdag 3 juni 2017