Kerk in Mechelen

Biecht/verzoeningsvieringbiecht

De biecht is het sacrament van de verzoening. In een biechtgesprek kan een gelovige uitspreken wat er leeft in hem of haar aan kwaad. De priester spreekt dan in de naam van God vergiffenis uit. Hij zegt dat God ons het kwade niet aanrekent; dat Hij telkens opnieuw wil beginnen, dat we een nieuwe kans krijgen. In het gewone dagelijkse leven kan vergiffenis krijgen van medemensen al zo’n weldaad zijn. Hoeveel te meer als we in geloof mogen voelen dat God ons het kwaad vergeeft. Het kan een rijk moment van genade zijn in ons leven. Het geeft veel troost en vooral nieuwe levenskracht.

 

Waar kan men biechten ?

Tijdens de verzoeningsvieringen:

- op donderdag 30 maart om 19.30 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle

- op woensdag 12 april om 19.30 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk

Individueel in de Jezuïetenkerk (Leliëndaal - Bruul):

- elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

- elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

Individueel in de Sint-Romboutskathedraal:

- Tijdens de Eucharistische Aanbidding na de Witte Donderdagviering op 13 april om 20.00 uur

- Op Stille Zaterdag 15 april van 10.00 tot 12.00 uur 

Individueel in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk:

- Op Goede Vrijdag 14 april na de kruisweg van 15.00 uur